Facturatie

Het attest inkomenstarief

Voor de opvang van uw kind betaald u dagelijks een tarief conform uw inkomen. U kunt op de website mijn.kindengezin.be een voorlopige berekening uitvoeren zonder dat u reeds een attest aanvraagt.
Zo krijgt u een beeld welk tarief u per dag zult gaan betalen aan kinderopvang.

Naast het voornoemde inkomenstarief worden u onderstaande bijkomende bijdragen aangerekend:

  • U betaald maandelijks een vaste bijdrage in de administratiekosten.
  • Het kinderdagverblijf voorziet een aanbod van luiers en natte doekjes, alsook de afvalverwerking valt onder het beheer van het kinderdagverblijf. Voor deze service betaald u dagelijks een kleine bijdrage.

Deze bijkomende bijdragen worden maandelijks gefactureerd, samen met het totaal van het voornoemde inkomenstarief.
De actuele bijdragen voor bovenstaande specifieke opvangkosten vindt u in het Huishoudelijk Reglement, dit ontvangt u digitaal na het kennismakingsgesprek.

Voor werkzoekenden die een opleiding volgen is kinderopvang gratis:
Vanaf 1 januari 2008 betaalt VDAB de werkelijke kinderopvang kosten terug aan werkzoekenden die via VDAB een opleiding volgen of die een door VDAB erkende opleiding volgen.
Voor meer informatie, surf naar VDAB, bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of e-mail naar info@vdab.be.

Wij staan onder toezicht van Kind en Gezin en reiken op het einde van ieder fiscaal jaar een attest uit.

De waarborg

De waarborg is een bedrag dat dient tot waarborg voor het naleven van de verplichtingen uit zowel de overeenkomst als het huishoudelijk reglement;

  1. Het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats.
  2. Het betalen van de facturen binnen de gestelde termijn.
  3. Het naleven van de opzegbepalingen.

Wijze van factureren en betalingen inzake de basisbijdrage

Ieder gezin ontvangt maandelijks, digitaal de factuur voor de gemaakte opvangkosten van de voorbije opvangmaand.

Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangt ieder gezin, voor de kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van het totaal betaalde inkomenstarief.
De eventuele bijkomende opvangkosten zoals vermeld bij “prijzen en voorwaarden” staan hierop niet vermeld, vermits deze niet fiscaal terug te vorderen zijn.